O нама

Када је рођена и како расте ова школа

Fotografija0018

Основна школа “Бранко Миљковић” у Нишу, почела је са радом 1965. године као четвороразредна школа, тј. као истурено одељење Основне школе “21 . мај”.Због интезивног насељавања околине школе 1971. године  је у склопу постојеће зграде, изграђена комплетна нова школска зграда и исте године школа је прерасла у потпуну и самосталну  Основну школу. Као таква, регистрована је у Окружном  Привредном суду у Нишу Решењем бр. 95/71 од 17.11.1971. године.Као потпуна Основна школа, обухватала је популацију Месних  заједница “Делијски вис” и “Црвена звезда”. Изградњом  савремене школске зграде у Месној заједници “Црвена звезда” 1982. године, и изменом постојеће реонизације Основних  школа на овом подручју, у  Основној школи “Бранко Миљковић” смањује се број ученика за онолико, колико обухвата подручје Месне заједнице “Црвена звезда”, чиме се стварају погодни услови за рад у до тада централној школи.Од 1984. године, Основној школи “Бранко Миљковић”, припада четвороразредно одељење, односно школа са једним комбинованим одељењем у Сувом  Долу .Током претходног периода од пет-шест година у непосредној близини школе гради се већи број великих стамбених зграда, због чега није било великог осипања ученика.

Савет родитеља школе је 1997. године подржао иницијативу де се у школи инсталира алармни уређај, а 2002. и скупштина града је помогла инсталирање још већег броја сензора и обавештавање МУП-а. Школа је у школској 2009/2010. години обезбедила из својих средстава видео надзор са 16 камера од којих су 8 у оквиру школе (холови), а спољашње камере покривају околину школске зграде.

images

***

Много тога у школи недостаје, али смо поносни на оно што имамо: добре и вредне ученике, међусобно поштовање и уважавање запослених у школи и родитеља ученика, постигнуте резултате на многобројним такмичењима, успешно реализоване акције и активности, Ђачки парламент, часопис „Бранково перо“, традиционални литерарни конкурс „Бранково перо“, хор и оркестар, разноврсне секције, богату ризницу дела наших и страних писаца, медијатеку, сарадњи са локалном заједницом и огромној вољи и труду да ученике наше школе, без обзира на ситуацију у којој се школа налази, изведемо на прави пут и помогнемо им да одрасту у добре, поштене и успешне грађане.

 

Лична карта школе

Округ – Нишавски округ

Општина – Палилула

Матични број ОШ – 07212526

Пун назив школе – ОШ „Бранко Миљковић“

Место-насеље – Ниш

Поштански број – 18000

Улица и кућни број – Љубомира Николића 3

Број телефона-факса школе – 018/236-180

e-mail – branko.miljkovic@medianis.net

Веб страна –http://osbrankomiljkovic.wordpress.com

Број жиро рачуна – 840-1744660-74

 

Advertisements