РЕЦИКЛАЖА

Данас су нашу школу посетили представници ЈKП „Медиана“ Ниш и певач Оливер Kатић. Наши најмлађи ученици имали су прилику да преко  едукативног филма сазнају нешто више о рециклажи, како да чувају свој град и здраву и чисту околину.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

ИЗВЕШТАЈ ЕКО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ шк.година 2017/2018.

Ове школске године наставили смо са радом у оквиру одабраних еко тема: “Отпад” и  “Одржива потрошња”. Одрживу потрошњу смо посветили здравој исхрани и штедњи воде и енергије. Циљ нам је био да кроз читаву школску годину у све наставне и ваннаставне активности укључимо ученике, родитеље и све раднике наше школе и упознамо их са значајем рециклирања, одрживе потрошње и очувањa биљног и животињског света.

 НОСИОЦИ ПРОГРАМА :
– ЕКО ОДБОР ШКОЛЕ
– НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
– ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
– ШКОЛСКИ КООРДИНАТОР
– РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ и предметни наставници
– ЕКО ПАТРОЛЕ

1. ТЕМА – СЕЛЕКТИВНО ПРИКУПЉАЊЕ И РАЗВРСТАВАЊЕ ОТПАДА У ШКОЛИ

(папир, пластика, био отпад, батерије, лименке)
Наставили смо са одлагањем папирнатог отпада (сакупљено и предато предузећу „Папир сервис“Ниш 3140 kg)

У оквиру пројекта „Еко школе“ и RECAN фондације сакупљено је 8,4 kg лименки.

Ученици старијих разреда су сеукључили у акцију сакупљања чепова и сакупили  око 15 kg. Носиоци ове активности биле су  наставнице биологије.

 2.ТЕМА – ОДРЖИВА ПОТРОШЊА

Одрживу потрошњу смо посветили рециклирању папира,пластике,употребљене тетра-пак амбалаже и текстила, као и еколошкој едукацији ученика о значају штедње воде и енергије у школским просторијама.

Наставак едукације о начелима здраве исхране и правилним прехрамбеним навикама и важности здравог школског оброка.

– носиоци:    наставници  разредне наставе и предметни наставници

– време реализације: током године

Време реализације:
септембар
– уређење еколошког кутка у учионицама

Уз помоћ ученика,  њихових родитеља и наставника уређене су учионице.

октобар

Планиран Еко дан у оквиру Дечије недеље није одржан по плану,због многобројних активности у вези Дечије недеље ( „Породица“), али су одржане до краја месеца активности у оквиру еколошке секције ( корелација са часом српског језика и грађанског васпитања у одељењу IV-2, радионица по плану и програму еко школе под називом „ Од старог- ново“ и израда новогодишњих украса од рециклажног материјала- пластика; израђен је рад „ Снешко Белић и пингвини“ са којим се учествовало на конкурсу 11. Фестивала науке у Београду и освојио прву награду- одељење I-2).

новембар

– уређење еколошког кутка у холу школе

Еколошки кутак у холу школе није постављен, али су холови школе обогаћени биљкама.

децембар
– израда новогодишњих украса и честитки од рециклажног материјала.

Ученици млађих разреда израђивали су украсе и честитке од текстила, папира,картона,пластике…
јануар

ПРОЈЕКТНИ ДАН -главна тема пројектног еко дана је „Заштитимо биљне и животињске врсте“

(одржана су краћа предавања,демонстрације, презентације, квизови знања и сл.);

фебруар

Предлог радионице „Старо је ново“-израда еко маски, еко шешира, слика… Реализовано у млађим разредима.
март

„Мамама на дар“-еколошка честитка са еко поруком

Реализовано у млађим разредима.

април

-Украшавање  ускршњих јаја од дрвета;

Дрвена јаја су украшавана на радионицама са родитељима и децом,затим изложена и продавана ,а прикупљени новац (oko 60.000 динара) је уплаћен Организацији НУРДОР.

мај-јун

Израда костима од рециклиражног материјала( кесе,папир,картон,чепови,пластичне чаше и флаше,лименке…) ,

– модна ревија и избор најуспешнијх ,најкреативнијих и најоригиналнијих костима.

Ове планиране активности нису остварене због реализовања рекреативне наставе, излета и екскурзија.
3. ЕКО РАДИОНИЦЕ, ЕКО ПРЕДАВАЊА/СЕМИНАРИ
Овај део програма спроводио је сваки учитељ/наставник на редовној настави, часу разредног старешине или на ваннаставним активностима у складу са могућностима.

Детаљан опис радионица и предавања налази се у „ЕКО дневнику“.

 4. РАД ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ
Један број наставника је у наставном плану и програму свог предмета издвојио наставне јединице које се односе на спровођење плана еко-школе. Наставне јединице су се заокруживале у дневнику рада зеленом хемијском уз напомену да је час обрађен по Програму Еко школе.

Детаљан опис реализованих активности налази се у „ЕКО дневнику“.
5. ПАНОИ, ЕКО ОБЕЛЕЖЈА (ИД КАРТИЦЕ, ПОЗИВНИЦЕ С ЛОГООМ ШКОЛЕ…)

У сврху информисања ученика, запослених у школи и родитеља  о еко-активностима школе, раду еко патрола, обележавању важних датума редовно се ажурирао променљиви пано.

 6. ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА, ВИДЕО/ АУДИО ЗАПИС

Већина активности забележено је фото апаратом.
7. ЕКО ДОКУМЕНТАЦИЈА
Постоји Еко документација која се даје на увид координаторима Амбасадора одрживог развоја.

 8. ОБЕЛЕЖАВАВАЊЕ ЕКОЛОШКИ ВАЖНИХ ДАТУМА
Према предвиђеном еко-календару и редовним ваннаставним активностима, кроз радионице,амбијенталну наставу, наставни план и програм, уз учешће ученика и наставника и координатора еко пројекта, обележавали су се важни еколошки датуми.

Детаљан опис активности налази се у „ЕКО дневнику“ и дневницима рада.

 9. ИЗЛОЖБЕ УЧЕНИЧКИХ РАДОВА

(теме: Отпад, Правилна исхрана, Здрав живот, рециклирање )

Реализовано у току школске године у учионицама и холу школе.

 10. УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА и УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ШКОЛЕ

Уређена је јужна страна школе, периодично је кошена трава у школском дворишту и атријуму. Због недостатка средстава нису сађене нове саднице. Учионице и холови школе обогаћени су новим салонским цвећем, а у већ постојећим замењена је земља, односно извршено је пресађивање.

 11. УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ИГРАЛИШТА

Обележен је кошаркашки терен,офарбане су жардињере и стубови рефлектора у школском дворишту.

12. АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА, и остваривање васпитно-образовних циљева Еко школе реализацијом НАСТАВЕ У ПРИРОДИ, ЕКСКУРЗИЈЕ/ИЗЛЕТИ

Према Годишњем плану и програму рада школе-у оквиру Наст.плана и програма остварени су васпитно-образовни циљеви Еко школе реализацијом рекреативне наставе и екскурзија.

Ученици одељења IV/2 посетили су ЗОО планет-Удружење за заштиту, одгој и проучавање животиња у селу Каменица,недалеко од Ниша.

13. САРАДЊА СА СПОЉНИМ САРАДНИЦИМА, ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ, РОДИТЕЉИМА и другим ЕКО ШКОЛАМА

Настављена је сарадња са ГО „Палилула“, ЈКП „Медијана“,  „Папир сервис“ и Приватном компанијом „ПИНТЕР ОДПЛАСТ“ односно „ ЕУРОМИТЕКС“-оператером за третман неопасног отпада и ОШ „14.октобар“ .

14. КОНТАКТ С ЈАВНОШЋУ, ТВ, РАДИО, ОСТАЛА СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА
Реализација одређених активности пропраћена је медијски (блог).

 

НАПОМЕНА:

Први састанак чланова тима из редова запослених у школи планира се за месец август 2018. године на коме ће се предложити/изабрати нови чланови из редова ученика, родитеља и локалне самоуправе.

 

Школски координатори програма

Милица Живковић,

Валентина Маљеновић

и заменици координатора

Сузана Вељковић и

Невена Цветковић.

НАШ ДЕО СВЕТА-ЕКОЛОШКА ПЛАНЕТА „Живот у Еко-граду“

Ученици ОШ „Бранко Миљковић“ из Ниша припремају се за Еко-пакет креативни конкурс. На часовима ликовне културе и слободних активности организована је радионица „Живот у Еко-граду“. Ученици су имали задатак да представе своје виђење одрживог еко-града од употребљене Тетра Пак амбалаже. Сви радови биће изложени у холу школе до краја марта месеца.

Радови ученика одељења IV/4, учитељица Сузана Вељковић

Радови ученика одељења III/2, учитељица Милица Живковић

 

Радови ученика одељења I/1, учитељица Сунчица Мишчевић

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Toyotа-Велики лов на биљке

У оквиру Програма Еко школе Србије, наша школа  се прикључила још једном занимљивом пројекту, пројекту под покровитељством Toyote на глобалном нивоу под називом „Велики лов на биљкe“.

Да би се обележила двестота годишњица рођења Чарлса Дарвина, Краљевски ботанички врт „Кју“ је основао „Велики лов на биљке“, овлашћен и спонзорисан од стране организације „Wеllcоме Тrust“. Овај узбудљиви пројекат треба да подстакне децу да истражују свет природе око себе и да се придруже осталим школама у досад највећем школском научном пројекту.
Пројекат је осмишљен да се развија сваке године и укључује нове узрасне категорије деце. Односи се на предшколце (од 5 година) и ученике до 11. године.

Прва активност у оквиру пројекта је картирање станишта. Ученици I,II и III разреда наше школе су уз помоћ својих учитељицам (Сунчица Мишчевић I-2,  Ивана Николић  I-5, Слађана Павловић II-4, Сузана Николић  II-5 , Даниела Кандић III-1, Милица Живковић III-2,  Валентина Марић  III-4 ) своју креативност показали израдом макета, мапа и планова школског окружења. Мапирали су објекте у њима, зелене површине и биљке које се налазе на тим стаништима.
Кроз овај пројекат ученици Еко школa имаће прилике да више сазнају о биљним и животињским врстама које живе у њиховом непосредном окружењу и без које не бисмо ни ми били на овој планети.

Ученици су уживали  у новом искуству и нечему што је другачије, посебно јер су постали део мреже од 10 земаља које су укључене у пројекат.

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.


ЕКО ЗАСТАВА-ЕКО ПРИЗНАЊЕ

ОШ „Бранко Миљковић“ у Нишу се прикључила међународном Програму Еко школе Србије априла месеца прошле године, али смо почели са остваривањем програма јануара 2016.год. због специфичних околности под којима је радила школа до децембра 2015.год.
На данашњи дан, на основу одлуке савета ФЕЕ програма у Србији (Foundation for Environmental Education) наша школа је постала носилац Сертификата о стеченом статусу медјународне Еко-школе и највећег медјународног еко признања ЗЕЛЕНЕ ЕКО ЗАСТАВЕ за успешан рад и залагање ученика, наставника и локалне заједнице из екологије.
Признање је данас, на годишњем састанку координатора Еко школа одржаном у Параћину, уручено директору школе Мирославу Станићу, координаторима Сузани Вељковић и Невени Цветковић и представнику локалне заједнице Владимиру Станићу.
Можда се резултати нашег рада још увек не виде јасно, али добит коју имамо је немерљива. Спој ведрог духа, оптимизма и волонтеризма показао нам је колико је важан тимски и добровољни рад, са једним важним и заједничким циљем- бриге о будућности свих нас, очувању и заштити животне средине и образовању за одрживи развој.
ХВАЛА СВИМА КОЈИ НАС ПОДРЖАВАЈУ!